Skip to main content

Anneloes Schouten

Advocaat

Over Anneloes

In 2006 ben ik mijn rechtenstudie in Groningen begonnen. Tijdens de afronding van mijn studie ben ik aan de RuG werkzaam geweest  als piekdocent van het vak ‘Strafrecht 1’. In 2011 ben ik, na voltooiing van de Togamaster zowel strafrechtelijk als privaatrechtelijk afgestudeerd. Mijn carrière is in 2011 gestart bij het Openbaar Ministerie in Leeuwarden waar ik als gerechtssecretaris werkte en grote commune strafzaken met als taakaccent fraude en ontneming behandelde. In 2013 ben ik overgestapt naar de zittende magistratuur, namelijk het Gerechtshof in Amsterdam waar ik werkte als griffier bij de sectie Strafrecht (team fraude).

Tijdens mijn werk als griffier maakte ik kennis met het financieel recht en het snijvlak tussen strafrecht en financieel recht. Dit vond ik zo interessant dat ik in 2015 de overstap heb gemaakt naar de advocatuur, waar ik beide soort zaken kon behandelen en mij daar beter in kon verdiepen en specialiseren. Dit doe ik sinds 2105 met heel veel plezier. Daarnaast ben ik vanaf 2015 als lid van de Commissie van Toezicht beklagrechter in de PI te Lelystad en sinds 2018 rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Noord-Holland op het gebied van strafrecht.

Rechtsgebieden

Financieel Recht

Financieel recht is een apart specialisme binnen de advocatuur. De wederpartij daarbij is altijd een grote bank of verzekeraar. Geschillen van particulieren of ondernemingen kunnen gaan over de zorgplichtschendingen van de financiële instelling bij de verkoop van financiële producten, zoals rentederivaten of woekerpolissen, maar ook over problemen met de financiering. Zo kan het zijn dat de bank de financiering opzegt of de opslag op de afgesloten leningen verhoogt. Het vereist een grondige kennis specifieke wetgeving en rechtspraak om dit soort zaken te voeren. De ervaring leert dat de financiële instelling die wordt aangesproken in eerste instantie moeilijk is te bewegen tot een oplossing. Een procedure is daarom vaak de enige weg om tot een gunstig resultaat te komen dan wel via een vonnis of een schikking.

Sinds 2015 heb ik met succes een groot aantal zaken gevoerd tegen financiële instellingen met name inzake door de banken verkochte renteswaps. Ook was ik nauw betrokken bij het Uniform Herstelkader Rentederivaten (UHK).

Vanwege de complexiteit en langdurige procedures neem ik nog maar weinig zaken aan. Voor meer informatie kunt u het contactformulier invullen.

Strafrecht

Strafrecht is het bekendste specialisme binnen de advocatuur. Particulieren en ondernemingen kunnen beide te maken krijgen met het strafrecht. Daarbij kan worden gedacht aan de inname van het rijbewijs, geweld, drugsbezit, een verdenking van witwassen of overtreding van een rijksbelastingwet. Door mijn ervaring bij zowel het Openbaar Ministerie, de rechtelijke macht als de advocatuur ben ik in staat om vanuit verschillende invalshoeken naar een strafzaak te kijken. Hierdoor kan ik cliënten goed kan adviseren en bijstaan in een strafzaak. Dat kan op de voorgrond in de rechtszaal, maar ook op de achtergrond als adviseur in strafrechtelijke procedures. Zaken waarin ik iemand kan bijstaan lopen uiteen van politierechterzaken tot megazaken met meerdere verdachten. Dit kan zowel bij de rechtbank als in hoger beroep bij het gerechtshof.

Voor meer informatie kunt het contactformulier invullen.

Overig: rechtsgebiedenregister

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten staan de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: Strafrecht en financieel recht. Op grond van deze registratie ben ik verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Neem contact op

    Bewijs dat je menselijk bent door te selecteren de auto.